Här får du veta hur man lägger tak på riktigt

Att lägga tak på egen hand är relativt enkelt, särskilt om man är med någon som har gjort det tidigare. Skall man lägga sitt absolut första tak är det viktigt att man har en bra och detaljerad beskrivning och någon man kan konsultera om man stöter på problem (exempelvis en takläggare). Med det sagt kommer jag att ge en hel del matnyttigt fakta om att lägga tak i den här artikeln om snickarenimalmö.se som byggföretag. Eftersom taket är så viktigt för att hålla huset intakt är det inte värt att chansa när det kommer till taket. Är man osäker på om man kommer att utföra ett bra jobb är det bättre att anlita en takläggare så att man slipper ligga sömnlös och undra om taket håller tätt. Att sanera fuktskador är oftast mycket dyrare än att betala en takläggare för att byta taket.

Börja med att se till att underlagspappen är i bra skick

Om du skall byta ut ett gammalt tak kan du ibland ha kvar den gamla underlagspappen om den är i gott skick. Med gott skick menas att pappen är intakt och inte har några håligheter. Pappen måste hålla tätt eftersom det kommer att bildas kondens under taket och om pappen inte är tätbyggföretag och snickare kommer kondensen att leta sig ner i huset och orsaka fuktskador som snickare malmö alltid hittar. Finns det skador på pappen någonstans är det oftast bäst att byta ut av snickaren och därmed hela underlagspappen för att vara säker på att hela pappen håller lika länge som taket håller.

Alla pannor läggs på i princip samma sätt

Det spelar ingen roll om du väljer betongpannor, som är lång hållbarhet och är helt utan felmarginal i sin gjutning. Eller tegelpannor med sin charmiga brandgula färg och sitt klassiska utseende. Om det däremot är så att du tidigare haft tegel och vill byta till betong behöver du kontrollera så att din hus-stomme klarar av den extra vikten av betongpannorna då dem väger mer än tegelpannor. Ibland kan det hus-stommen behöva stärkas för att klara av betongpannor.

Viktigt att läktarna har rätt mått

Om läktarna inte är korrekt utmätta kommer överlappningen inte att stämma vilket gör att taket inte kan bli så tätt som det måste vara. Märker man att överlappning blir fel någonstans är det viktigt att man tar itu med problemet omedelbart eftersom det kommer att försatta nästan rad med felmarginal.