Flyttfirma för långdistansflytt 

Om du planerar en långdistansflytt får du räkna med att det kommer kosta en del pengar, oavsett om du flyttar själv eller tar in professionell hjälp från en flyttfirma göteborg. Bara bensinkostnader blir höga med ett tungt flyttlass. Förövrigt kan det även vara påfrestande och omtumlande att flytta en lång sträcka. Att flytta inom en och samma stad kan kännas tryggt då man oftast är bekväm och känner till stora  delar av staden. Att flytta till en främmande stad kan vara lite läskigare. Många viktiga beslut ska tas och kostnaden måste självklart räknas in i beslutet om hur flytten ska utföras. 

Kostnad för att flytta en lång sträcka med flyttfirma 

Att flytta långt på egen hand må vara opraktiskt och av den anledningen kan det vara enklare att ta hjälp av en flyttfirma. Självklart blir det dyrare att anlita en flyttfirma för en långdistansflytt än för en flytt inom en och samma stad. Samma sak gäller dock om du väljer att flytta på egen hand. Bensinkostnaderna är något du behöver räkna med oavsett om flyttgubbarna från en flyttfirma kör ditt bohag eller om du kör en hyrd flyttbil. Att få fram ett exakt pris för vad det kostar att anlita en flyttfirma för en distansflytt är väldigt svårt eftersom det beror på många olika faktorer. Det enklaste tillvägagångssättet för att ta reda på vad kostnaden för din långdistansflytt landar på är att kontakta flyttfirmor direkt och be om ett kostnadsförslag. Här kommer ett exempel på vad det skulle kunna kosta i en jämförelse mellan en lokal flytt och en långdistansflytt. Notera att dessa siffror är innan RUT-avdrag. 

Lokal flytt 

10 kvadratmeter – pris på mellan 5885 och 8495 kronor 

25 kvadratmeter – pris på mellan 11 250 och 16 250 kronor 

35 kvadratmeter – pris på mellan 17 300 och 22 300 kronor 

Långväga flytt 

10 kvadratmeter – pris på mellan 26 500 och 31 500 kronor 

25 kvadratmeter – pris på mellan 27 900 – 32 900 kronor 

35 kvadratmeter – pris på mellan 39 500 – 44 500 kronor 

Är det värt att anlita en flyttfirma för långdistansflytt? 

Det är helt upp till dig som ska flytta om du anser att det är värt att anlita en flyttfirma som erixonflytt eller inte. Det blir onekligen enklare att få professionell hjälp med flytten men samtidigt kostar det en del pengar. Om du har ekonomin för att anlita professionell flytthjälp för din långdistansflytt är det ett beslut du inte kommer att ångra. Då kan du fokusera på att komma till ro i din nya bostad och slipper köra ett tungt flyttlass.