Takläggning – steg för steg 

Om du planerar att lägga ett tak på ett nybygge rekommenderas det att ta hjälp av en professionell takläggare. Om du däremot ska byta ut ditt tak är det ett jobb som är möjligt att utföra själv, förutsatt att du har lite grundkunskap kring bygg. Nedan följer arbetsgången för att byta ut ditt tak – steg för steg. 

  1. Bygg en arbetsställning

Arbetsställningar kan du hyra vilket innebär att du bör planera arbetet så effektivt som möjligt för att hyrtiden ska bli så kort som möjligt. Bygg arbetsställningen för att enkelt kunna arbeta på taket och var beredd med presenningar om det blir nederbörd.  

  1. Ta bort hängrännor

Om dina hängrännor är i fint skick kan de användas efter att du har lagt ditt nya tak. Ta ner dem och märk gärna upp dem för att hålla koll på var de ska sättas fast efter takläggningen.  

  1. Riv ner takpannor och läkt

Nu är det dags att riva ner takpannor och gammal läkt från ditt tak med takläggarestockholmslän.se. Ett effektivt sätt för att få ner takpannorna är att bygga en ränna som fungerar som en rutschkana som pannorna kan åka ner via. Detta arbete underlättas om ni är några stycken som kan hjälpas åt med att transportera bort pannorna. Gammal läkt, sliten takpapp och gamla vindskivor rivs även ner för att senare ersättas av nytt och fräscht material.  

  1. Laga undertak

Om undertaket är skadat lagas detta och skivor eller råspont byts ut efter behov. Trekantlist sätts fast längst med gavlarna. 

  1. Lägg underlagspapp eller underlagsduk

Nu är det dags att lägga antingen underlagspapp eller underlagsduk. Många professionella takläggare arbetar med underlagsduk eftersom det har oerhört många fördelar kontra underlagspapp. Hur materialet läggs beror på bad för material det är och hur ditt tak är utformat. Oftast börjar man längst takfoten för att sedan fortsätta lägga materialet nedifrån. Instruktioner kan du ofta få från din leverantör eller genom sökning utifrån din taktyp och val av underlagspapp eller underlagsduk. 

  1. Fäst ströläkt och bärläkt

Nästa steg i processen är att fästa ströläkt och bärläkt. Se till att du skapar dig god kunskap kring hur både ströläkt och bärläkt ska placeras på ditt specifika tak innan du påbörjar något arbete. Bärläktsavståndet är tämligen viktigt och är något som är bra att beräkna i förväg.  

  1. Lägg på dina nya takpannor

När allt underarbete är färdigt är det dags att lägga upp dina nya takpannor. Här kan det vara enklast att använda sig av en skylift eller materialtransportör för att snabbt och enkelt få upp alla takpannor. Ta god tid på dig att lägga takpannorna, du vill få en fin och jämn helhet trots att takpannornas form och storlek kan variera.

  1. Monteravindskiveplåt, vindskivor och hängrännor

Montera nya eller dina gamla vindskivor, vindskiveplåt och hängrännor. 

  1. Glöm inte säkerhetsanordningarna

Kom ihåg att du som fastighetsägare ansvarar för att ditt tak är säkert att vistas på. Montera därför sist ut de säkerhetsanordningar som behövs för att ditt tak ska hålla en hög säkerhetsnivå.