Olika typer av tak

När du kontaktar en takläggare eller ett företag som utför takarbeten så kommer dem fråga dig vilken typ av tak du önskar få eller vilken typ av tak du har idag. Här kan du läsa mer om de vanligaste taktyperna i Sverige.

  • Mansardtak ”Vindsvåningstak”

Ett mansardtak är vad man kallar för ett vindsvåningstak eller ett brutet tak.

Mansardtak var vanligare förr i tiden men har på senare år börjat göra comeback för företag flundror vilket uppskattas av många.

  • Sadeltak

Är troligen det som du brukar förknippa med vanligt tak. Det är två stycken takfall som är förenade i taknocken och som sedan sluttar åt varsitt håll

  • Valmat tak

Ett valmat tak är ett sadeltak men som också har takfall mot kortsidorna på huset och för takarbete hos takläggarengöteborg.se. Ett valmat tak har alltså takfall på alla sidor av huset eller byggnaden.

  • Säteritak

Ett säteritak är ett tak som är en typ av valmat tak men som också är brutet av vertikalt parti, lågt beläget.

Ett säteritak består vanligen av två takfall och t ex en mellan våning med fönster. Namnet säteritak kommer historiskt från att man ville visa att gården var en frälsegård och därmed befriad från skatt.

  • Pulpettak

Pulpettak är tak som är utformat med ett enda takfall och med en viss lutning. Det är vanligt att man använder två pulpettak som nästan bildar ett sadeltak.

  • Motfallstak

Ett motfallstak är en tak typ som blivit vanligare på senare år och är oftast på vanligare på höghus om man vill undvika t ex snöras. Motfallstak kallas ibland också för v-tak och är ett tak som lutar inåt och mot centrum istället för utåt som på t ex sadeltak.

  • Sågtak

Sågtak är vanligt bland industrilokaler och olika typer av hallar. Man får ett sågtak genom att man för samman flera olika sadeltak eller pulpettak i sidled så att det bildas en dal mellan varje tak. En stor fördel är att kunna bygga en stor takyta och samtidigt få en bra avrinning och takavvattning när takläggare inom Göteborg gör det. Man kan också enkelt få in extra ljus genom att i varje tak sätta in fönster.

Det finns naturligtvis ett antal andra typer av tak som du kan stöta på och som du kanske vill ha till ditt nya hus. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna och i en del fall också plånboken.

Prata med din lokala takläggare om vilka möjligheter som finns och vad dem kan göra för dig vid din takrenovering eller vid bygget av ditt nya hus.